Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 13/11/2017)

- Cổng dịch vụ công trực tuyến là nơi thực hiện chức năng "một cửa điện tử " cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyễn trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang. - Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi truờng mạng