Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

(00:00 | 11/05/2020)

Quyết định số 620/QĐ-TTg, ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

Các nội dung đề xuất nghiên cứu đưa vào quy hoạch tỉnh phải đảm bảo cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn, nhu cầu phát triển, yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương; tập trung vào một số nội dung:

- Phương hướng phát triển các vùng: Vùng kinh tế trọng điểm ven biển Rạch Giá – Hà Tiên, Vùng U Minh Thượng, Vùng Tây Sông Hậu, Vùng Tứ giác Long Xuyên và các địa phương: thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên và các huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Phú Quốc và Kiên Hải.


- Phương hướng phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc.

- Phương hướng phát triển khu kinh tế biển, khu kinh tế biên giới (cửa khẩu quốc tế Hà Tiên).

- Phương hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao thích ứng với biến đổi khí hậu; khai thác, nuôi trồng hải sản xa bà.

- Phương hướng phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo.

- Phương án bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học (khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang).

Thời gian lập quy hoạch: Trong 18 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.