Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc Triệu tập học viên tham gia khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

(00:00 | 02/07/2020)

Triệu tập học viên tham gia khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng