Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc quy định đối với kinh doanh ngành nghề "Tư vấn pháp luật; Dịch vụ pháp lý"

(00:00 | 23/07/2020)

Thông báo về việc quy định đối với kinh doanh ngành nghề "Tư vấn pháp luật; Dịch vụ pháp lý"