Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông tin, tuyên truyền các quy định khai thác thủy sản biên theo Công văn số 1171/UBND-KTCN

(16:22 | 05/12/2019)

Thông tin, tuyên truyền các quy định khai thác thủy sản biên theo Công văn số 1171/UBND-KTCN