Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký qua mạng

Xem với cỡ chữAA

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

(14:09 | 18/08/2020)

(Địa chỉ đăng nhập: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/)

tdkhoa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Tài liệu hướng dẫn Đăng Ký Kinh doanh qua mang điện tử.docx