Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thay đổi DNTN

Xem với cỡ chữAA

HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(00:00 | 12/03/2019)

HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx  (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

2. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn

giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả

thực hiện

Giấy xác nhận về việc đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế nếu hồ sơ hợp lệ

Phí, lệ phí

Không nộp phí