Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thay đổi DNTN

Xem với cỡ chữAA

ĐĂNG KÝ CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(00:00 | 14/03/2019)

ĐĂNG KÝ CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

ĐĂNG KÝ CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp Phụ lục II-6 Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

2. Bản sao hợp đồng cho thuê doanh nghiệp có công chứng;

4. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn

giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả

thực hiện

- Giấy xác nhận cho thuê doanh nghiệp;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Phí, lệ phí

- Lệ phí ĐK thay đổi DN: 100.000 đ/ lần cấp;

- Phí Công bố thông tin ĐKDN: 300.000đ/ lần.