Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố Quyết định các danh mục thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 10/02/2018)

Công bố Quyết định số 255/QĐ-UBND tỉnh về việc công bố các danh mục thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

255_QD-UBND cong bo TTHC SKHDT.signed.pdf

I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CẤP TỈNH

1.Thu tuc DKKD_Cấp Tỉnh.doc

2. Cty MTV do NN lam Chu so huu (1).doc

3.Thu tuc DNXH_Cấp tỉnh.doc

II. LIÊN MINH HỌP TÁC XÃ

4. Thu tuc HTX_Cấp Tỉnh - MANH.doc

III. ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

- ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1.ĐTVN.SKHĐT 2017 - MANH.doc

2.ĐTVN.BQL 2017.doc

3. CO QUAN KHAC.doc

IV. ĐẤU THẦU

1.2. DAU THAU - LUA CHON NHA DAU TU - PPP.doc

3. DAU THAU, LUA CHON NHA THAU.doc

VI. VỐN VIỆN TRỢ ODA

ODA VÀ VON VAY ƯU ĐÃI.doc

VII. ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

ĐTư NNNT NĐ210-SKHĐT.doc