Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.

(00:00 | 22/04/2018)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.