Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin cập nhật

Xem với cỡ chữAA

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

(00:00 | 05/03/2020)

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư