Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Những biện pháp giúp Kiên Giang xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và nổi bậc so với các địa phương khác trong khu vực ĐBSCL

(00:00 | 01/11/2017)

Đạt được những kết quả thu hút đầu tư trên là nhờ tỉnh Kiên Giang chú trọng tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện dự án. Hàng năm, Chính phủ ban hành nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Nghị quyết số 19).

Đạt được những kết quả thu hút đầu tư trên là nhờ tỉnh Kiên Giang chú trọng tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện dự án. Hàng năm, Chính phủ ban hành nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Nghị quyết số 19). Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, mới nhất là Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 19/6/2017 thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kết quả, ở lĩnh vực thuế, thời gian nộp thuế của doanh nghiệp đạt bình quân 117 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt và nộp thuế đạt 97% và hoàn thuế cho doanh nghiệp đúng thời gian quy định trên 95%. Thời gian nộp bảo hiểm xã hội không quá 48 giờ/năm; thời gian thông quan giảm xuống còn 50% thời gian theo quy định như: hàng hóa thuộc luồng vàng quy định 02 giờ thực hiện dưới 01 giờ; hàng hóa luồng đỏ không phức tạp quy định 08 giờ thực hiện 04 giờ, luồng đỏ phức tạp quy định 2 ngày thực hiện 01 ngày. Riêng hàng luồng xanh (chiếm 80%) chỉ thực hiện khoảng 01 phút.

        Song song đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Triển khai thực hiện Nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động số 319/CTr-UBND ngày 26/8/2016 phân công các sở ngành thực hiện các nhiệm vụ để kết quả thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao.

        Tỉnh Kiên Giang cũng tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, cập nhật sửa đổi các thủ tục, tăng cường áp dụng cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong thực hiện các thủ tục hành chính để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuận lợi thực hiện, giản chi phí về thời gian, tiền của. Riêng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai áp dụng cơ chế “một cửa liên thông” trong thực hiện đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, song song với việc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lấy ý kiến các doanh nghiệp, nhà đầu tư về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thỉ tỉnh Kiên Giang cũng tổ chức lấy ý kiến về các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh. Qua đó, có đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính và tinh thần, thái độ, trách nhiệm các các cơ quan của cả tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và có hướng chỉ đạo thực hiện xử lý các sai phạm, chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót,...

          Hàng năm, lãnh đạo tỉnh tổ chức họp mặt doanh nghiệp để tổ chức đối thoại, gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư; tôn vinh, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích đong góp cho tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cùng các cơ quan, chính quyền địa phương thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện dự án đầu tư.

         Tất cả những việc làm trên đã giúp tỉnh Kiên Giang tạo lập một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và nổi bậc. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, xem thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là thành công của chính mình, tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, thuận lợi.