Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2018

(00:00 | 19/09/2018)

Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020 (Chi tiết đính kèm).

Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020. Tổng số dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018-2020 là 81 dự án, trong đó: 

1. Lĩnh vực Du lịch: 7 dự án.

2. Lĩnh vực thương mại: 11 dự án.

3. Lĩnh vực môi trường: 6 dự án.

4. Lĩnh vực nuôi trồng và chế biến nông sản, thủy sản công nghệ cao: 13 dự án.

5. Lĩnh vực nước đô thị và nông thôn: 6 dự án.

6. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp: 15 dự án.

7. Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp: 10 dự án.

8. Lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị: 4 dự án.

9. Lĩnh vực giao thông vận tải: 9 dự án.

Danh Muc.doc