Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt Danh mục kêu gọi dự án bổ sung trên địa bản tỉnh Kiên giang năm 2019, giai đoạn 2018-2020

(00:00 | 03/05/2019)

QĐ số 1019/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang về việc Phê duyệt Danh mục kêu gọi dự án bổ sung trên địa bản tỉnh Kiên giang năm 2019, giai đoạn 2018-2020