Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Tiền lương làm thêm giờ 2021

(16:03 | 15/12/2020)

Theo khoản 2 điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) được sử dụng NLĐ làm thêm giờ nhưng phải bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày và không quá 200 giờ/năm.

Đối với một số ngành nghề, công việc như: sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, sản xuất - cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp - thoát nước; trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời; giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất… thì NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Tại điều 98 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định NLĐ làm thêm giờ vào ngày thường được trả ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.

Tôn Thất Thương