Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

LẤY Ý KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025

(13:56 | 09/12/2020)

Nhằm cụ thể hóa Nghị Quyết đại hội Đảng Bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị Quyết đại hội Đảng, trong đó tập trung ở một số chỉ tiêu chủ yếu như:

a) Về kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt 7,5% trở lên. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.485 USD; cơ cấu kinh tế: Nông-lâm-thủy sản chiếm 25,2%, công nghiệp-xây dựng chiếm 25,43%, dịch vụ chiếm 49,37%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 1,78%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 41,45%. Thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt 73.645 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 267.179 tỷ đồng.

b) Về văn hóa-xã hội và môi trường

Đến năm 2025 có 60% trở lên số trường đạt chuẩn quốc gia; hằng năm huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 97% trở lên. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại đạt 90%, chất thải y tế đạt 100%. 90% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; có 10 bác sĩ/1vạn dân. Hằng năm giải quyết việc làm từ 35.000 lượt lao động trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52,5%. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 85% (100/117 xã), trong đó có ít nhất 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có khoảng 7-9 huyện đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới. Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch 90% và dân cư nông thôn sử dụng nước sạch 65%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 11%.

c). Các khâu đột phá

(1) Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

(2) Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển.

(3) Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ.

(4) Tập trung phát triển các đô thị động lực: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương, An Biên, Giồng Riềng. Tạo động lực thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

(Dự thảo báo cáo và biểu chỉ tiêu chủ yếu đính kèm)

Đề nghị các Sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành và địa phương mình góp ý cho dự thảo. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước khi trình thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghịn Quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được các ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý... và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ý kiến góp ý qua địa chỉ email: pth.skhdtkg@gmail.com hoặc gửi trực tiếp về Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: Số 09 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, điện thoại liên hệ: Phòng Tổng hợp: 02973.3868943, thời gian chậm nhất đến ngày 25/12/2020./.

Lê Quốc Khánh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CHI TIEU 2015-2020.xlsx; DU THAO KE HOACH KT - XH 2021-2025 (SAU DAI HOI).doc