Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Công Văn số 550/SKHĐT-THQH, Về việc báo cáo Đề án phát triển Nguồn Nhân Lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

(00:00 | 20/05/2019)

Công Văn số 550/SKHĐT-THQH, Về việc báo cáo Đề án phát triển Nguồn Nhân Lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X