Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Công Văn số 557/SKHĐT-THQH, Về việc báo cáo tình hình phát triển KTXH tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 và ước kế hoạch năm 2020

(00:00 | 21/05/2019)

Công Văn số 557/SKHĐT-THQH, Về việc báo cáo tình hình phát triển KTXH tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 và ước kế hoạch năm 2020