Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục duy trì có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(16:27 | 07/01/2021)

Ngày 07 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 19/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

(Văn bản kèm theo)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 19_UBND-KGVX.signed.pdf