Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Triển khai 7 đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chínvà Thiên nhiên Thế giới của Việt Nam

(14:44 | 27/11/2020)

Ngày 27/11, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín; đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện trong tỉnh Kiên Giang dự.

7 đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín và 2 Nghị định của Chính phủ được triển khai tại hội nghị, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các đạo luật nêu trên do các báo cáo viên pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu.

 

Đồng chí Trần Văn Khái - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đề nghị, sau hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị về giới thiệu lại các nội dung của luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn quản lý… từ đó, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật của người dân tại địa phương.

Nguồn:https://baophapluat.vn/tu-phap/kien-giang-trien-khai-7-dao-luat-duoc-quoc-hoi-khoa-xiv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-chin-558706.html

Ngô Thị Thanh Thảo