Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến ngày 20/8/2020 và các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công các tháng cuối năm 2020

(16:37 | 24/08/2020)

Ngày 24 tháng 8 năm 2020 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tình hình thực hiện thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 20/8/2020, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công các tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

1- Kết quả thực hiện kế hoạch

Kế hoạch vốn năm 2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh là 6.108.986 triệu đồng, UBND tỉnh triển khai giao chi tiết là 5.969.514 triệu đồng, đạt 97,72% so Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao[1].

Đến hết ngày 20/8/2020, giá trị khối lượng hoàn thành là 2.209.329 triệu đồng, đạt 36,17% kế hoạch; giá trị giải ngân là 1.961.860 triệu đồng, đạt 32,11% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn do các Sở, ban ngành cấp tỉnh quản lý: Tỷ lệ giải ngân đạt 1.074.774/3.984.546 triệu đồng, đạt 27% kế hoạch. Có 10/31 đơn vị giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh (các đơn vị giải ngân cao: Công an tỉnh 67,21%, Sở Nội vụ 63,48%, VQG U Minh Thượng 56,78%, Sở Ngoại vụ 52,11%, Sở Khoa học và Công nghệ 50,49%, Trường Cao đẳng Sư phạm 46,85%, Sở Giao thông vận tải 39,89%,...); 18/31 đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh (Sở Y tế 27,4%, Trường CĐ Kiên Giang 26,38%, Sở Nông nghiệp và PTNT 25,78%, Sở Giáo dục và Đào tạo 24,37%, Sở Văn hóa và Thể thao 22,67, Văn phòng tỉnh ủy 13,03%, Sở Tài nguyên và Môi trường 16,21%, Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng du lịch GMS 9,12%,...) và 3/31 đơn vị chưa giải ngân.

Đối với nguồn vốn do cấp huyện quản lý: Tỷ lệ giải ngân đạt 886.086/2.124.440 triệu đồng, đạt 41,71% kế hoạch. Có 14/15 đơn vị giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh (huyện: Kiên Hải 65,88%, An Minh 59,79%, An Biên 54,64%); 1/15 đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung cả tỉnh (U Minh Thượng 19,77%).

(Chi tiết Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo).

 Kế hoạch đầu tư công năm 2020 bố trí thực hiện cho 575 dự án, trong đó:

Có 117 dự án khởi công mới bố trí 1.065.875 triệu đồng, chiếm 17,45% kế hoạch, giá trị giải ngân đến ngày 20/8/2020 đạt 325.686/1.065.875 triệu đồng, đạt 30,56%.

 Có 458 dự án trả nợ + chuyển tiếp, vốn bố trí 5.043.111 triệu đồng, chiếm 82,55% kế hoạch, giá trị giải ngân đến ngày 20/8/2020 đạt 1.636.174/5.043.111 triệu đồng, đạt 32,44%.

 (Chi tiết Phụ lục III kèm theo).

Kế hoạch vốn chuyển nguồn và kéo dài sang năm 2020 là 936.964 triệu đồng, giải ngân đến 20/8/2020 là 274.064 triệu đồng, đạt 29,25% kế hoạch.  

(Chi tiết Phụ lục IV, Phụ lục V kèm theo).

2. Tình hình thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh

- Tình hình thực hiện giải ngân theo kế hoạch tại Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh

a) Đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31/12/2019, trong quý I/2020 phải hoàn thành hồ sơ thanh toán theo đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí: Đến ngày 20/8/2020 vẫn còn 35 công trình chưa giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí.

b) Đối với các công trình chuyển tiếp, đến hết quý II/2020 giải ngân trên 50% kế hoạch vốn bố trí: Đến ngày 20/8/2020 vẫn còn 238 công trình chưa giải ngân trên 50% kế hoạch vốn bố trí.

c) Đối với các công trình triển khai mới năm 2020, trong quý I/2020 phải triển khai và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công: Đến ngày 20/8/2020 vẫn còn 09 công trình bố trí mới chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp. Chủ yếu là do các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, hoặc phải điều chỉnh hồ sơ dự án.

(Chi tiết Phụ lục VI kèm theo). 

- Tình hình thực hiện các chỉ đạo khác của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thực hiện theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 623/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 858/UBND-KT ngày 30/6/2020 về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh. Trong đó, giao các đơn vị đến hết tháng 8/2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020. Tuy nhiên, đến ngày 20/8/2020 giá trị giải ngân là 274.064 triệu đồng, chỉ đạt 29,25% kế hoạch, còn lại 662.900 triệu đồng chưa giải ngân.

Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với các đơn vị, qua đó, đã tổng hợp đề xuất điều chuyển nguồn vốn Trung ương là 269 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 633,188 tỷ đồng từ các dự án chậm hoặc không có khả năng giải ngân để chuyển cho các dự án có khối lượng, tiến độ triển khai nhanh.

* Nhận xét, đánh giá

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Công văn số 1163-CV/TU ngày 21-7-2020 chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các ban quản lý dự án.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bằng nhiều giải pháp thông qua các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra; Đoàn công tác liên ngành liên tục kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức sơ kết đầu tư công 04 tháng, 06 tháng, thường xuyên họp giao ban với các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được giao; trình HĐND tỉnh điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các sở, ban ngành và địa phương (tháng 4/2020 điều chỉnh tăng, giảm và bổ sung vốn 909 tỉ đồng cho 207 dự án, ngoài ra còn điều chuyển vốn trong nội bộ ngành, địa phương). Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn thấp so với trung bình cả nước (47%) và cùng kỳ năm 2019 (39,24%), trong đó nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu mới đạt 39,69% (theo Nghị quyết 84 của Chính phủ đến 30/9/2020 phải giải ngân trên 60% kế hoạch). Ước đến hết năm 2020 giải ngân đầu tư công đạt khoảng 91,22%, một số nguồn vốn không giải ngân hết kế hoạch giao, cụ thể: vốn ODA thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT, vốn từ nguồn thu sử dụng đất thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc

* Nguyên nhân:

Ngoài một số nguyên nhân khách quan, chủ quan đã tồn tại cố hữu từ lâu như: Công tác GPMB, đấu thầu, thay đổi cơ chế, chính sách, năng lực chuyên môn của một số cán bộ Ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu... còn hạn chế,  không thanh toán vốn nhiều lần, chờ thanh toán một lần của cả chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cả nhà thầu, phát sinh hạng mục, điều chỉnh dự án, thiết kế dự toán,... đã báo cáo tại các cuộc họp sơ kết đầu tư công và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp giữa năm, vẫn còn một số nguyên nhân chưa được khắc phục triệt để, cụ thể như sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành ở một số đơn vị, địa phương còn nhiều bất cập, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy (tại Công văn số 1163-CV/TU ngày 21-7-2020), UBND tỉnh (Chỉ thị 03, Công văn số 858/UBND-KT ngày 30/6/2020; Công văn số 970/UBND-KT ngày 24/7/2020) như: Chậm triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, chưa phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Cấp ủy và thường xuyên kiểm tra đôn đốc các dự án, chưa xây dựng tiến độ từng dự án..., còn chủ quan chỉ tập trung giải ngân vốn vào các tháng cuối năm.

- Chủ đầu tư, BQL dự án chưa đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không có khối lượng hoặc hết khối lượng để nghiệm thu, thanh toán vốn, giải ngân vốn các công trình chuyển tiếp chậm, nhiều dự án đã hoàn thành nhưng chưa được quyết toán, quyết toán chậm, vượt thời gian quy định, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, quy trình thủ tục còn dài, khiếu nại khiếu kiện trong công tác lập phương án GPMB vẫn thường xuyên xảy ra chưa giải quyết dứt điểm, nhiều địa phương chưa vận động được người dân bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công làm ảnh hưởng tiến độ của nhiều công trình, nhất là đối với ngành Giao thông, Y tế, Nông nghiệp và PTNT... Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức không nắm vững các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến quản lý đầu tư công (như Luật đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu... và các văn bản hướng dẫn thực hiện) nên thường lúng túng, mất nhiều thời gian xử lý các vấn đề hoặc thực hiện sai quy trình, thủ tục.

- Sau khi được giao kế hoạch đầu năm, các Sở, ban ngành và địa phương mới triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch lựa chọn thầu, kế hoạch thi công... nên mất nhiều thời gian để có khối lượng thanh toán, kế hoạch đấu thầu được phê duyệt đầu năm thì phải đến giữa năm mới lựa chọn được nhà thầu và ký hợp đồng, việc tạm ứng vốn hợp đồng, hay giải ngân khối lượng thực hiện thường xảy ra vào thời điểm cuối năm. Nhiều địa phương trình, phê duyệt danh mục vốn Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và nông thôn mới chưa sát thực tế phải điều chỉnh danh mục nhiều lần. 

- Bên cạnh những nguyên nhân nêu trên, trong những tháng đầu năm xuất hiện thêm một số nguyên nhân khác làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đó là những ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và năm 2020 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn, cho nên các Sở, ban ngành và địa phương vừa hoàn thành dự án, vừa hoàn tất thủ tục dự án khởi công mới vừa chuẩn bị dự án cho giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra một số dự án sau khi triển khai thực hiện thừa vốn đề xuất bổ sung thêm hạng mục mới. 

CÁC GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TRONG THÒI GIAN TỚI

- Các nhiệm vụ cụ thể:

Đối với các dự án chưa tổ chức đấu thầu và bổ sung hạng mục mới: Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục, tiến hành tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng trong tháng 9/2020, nhưng phải tuân thủ quy trình, thủ tục, chất lượng công trình theo quy định, đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành quyết toán trong năm 2020.

UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhất là các dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án từ nguồn thu sử dụng đất (thành phố Rạch Giá, Hà Tiên và huyện Phú Quốc), chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp các chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân sớm giao mặt bằng cho đơn vị thi công (các huyện U Minh Thượng, An Biên, Phú Quốc, Kiên Lương, thành phố Rạch Giá...), các huyện Phú Quốc, Kiên Hải và thành phố Hà Tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn vốn Trung ương thuộc chương trình Biển đông - Hải đảo.    

 Sở Giao thông vận tải: Tập trung phối hợp các địa phương tiếp tục giải phóng mặt bằng các dự án: Đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu, đường ven sông Cái Lớn, đường Ngô Quyền... đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp nhất là các dự án không có khó khăn, vướng mắc, hoàn tất hồ sơ tổ chức đấu thầu dự án đường 3/2 nối dài, đường vào khu căn cứ Tỉnh ủy ở U Minh Thượng.

 Sở Y tế: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu 400 giường và các dự án khác do sở làm chủ đầu tư, phối hợp BQL dự án thành lập Tổ kiểm tra, rà soát sớm điều chỉnh, bổ sung các hồ sơ, thủ tục đối với các hạng mục phát sinh của dự án Bệnh viện đa khoa 1020 giường để thanh quyết toán dự án, kiểm soát chặt chẽ không để vượt tổng mức đầu tư của dự án, hoàn tất thủ tục nghiệm thu các dự án Bệnh viện sản nhi, Trung tâm xạ trị hạt nhân... Rà soát, báo cáo cụ thể UBND tỉnh đối với các dự án bệnh viện thiếu thiết bị y tế so với yêu cầu. Hoàn tất thủ tục tổ chức đấu thầu các dự án trung tâm y tế huyện U Minh Thượng, Giang Thành.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sớm triển khai thực hiện  chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 645/TB-VP ngày 20/8/2020/v thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh về việc xử lý cấp bách Kè chống sạt lở bờ biển khu vực Hòn Quéo, huyện Hòn Đất; Kè chống sạt lở khu vực Xẻo Nhàu, huyện An Minh thuộc nguồn vốn Trung ương năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2020; BQL các dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND huyện Châu Thành sớm thực hiện dứt điểm việc giải phóng mặt bằng công trình kiểm soát mặn ven biển Tây trên địa bàn Rạch Giá, Châu Thành và Kiên Lương (HM: Xây dựng cống Kênh Nhánh, Cống rạch Tà Niên). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA, hoàn tất thủ tục, tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án 18 cống.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị kiểm tra tiến độ, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án nhằm giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chuyển, cắt giảm vốn các dự án triển khai chậm tiến độ cho các dự án triển khai tốt.

 Sở Tài chính: Tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện tốt việc quyết toán công trình, đôn đốc các chủ đầu tư gởi hồ sơ quyết toán theo quy đọnh, hỗ trợ phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện quyết toán các dự án theo phân cấp.

Sở tài nguyên môi trường: Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục, hướng dẫn, kiểm soát quy trình, thủ tục nhằm hạn chế sai sót. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do ngành làm chủ đầu tư.

 Đối với các dự án có khả năng không giải ngân hết vốn:

(1) Tiểu dự án ĐTXD CSHT phòng chống xói lở bờ biển và hổ trợ NTTS huyện An Minh, An Biên tỉnh Kiên Giang thuộc dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (MD - ICRSL): Nguồn vốn vay chính phủ vay nước ngoài về cho địa phương vay lại: Tổng vốn bố trí trong năm 2020 là 144.000 triệu đồng, đã giải ngân 3.483 triệu đồng, vốn còn lại 140.517 triệu đồng. Giải ngân theo tỷ lệ 70% vốn vay ODA, 30% vốn vay lại. Năm 2020 vốn ODA bố trí là 59.885 triệu đồng, khả năng giải ngân vốn ODA là 59.885 triệu đồng, tương ứng với khả năng giải ngân vốn vay lại 30% là 25.665 triệu đồng. Như vậy vốn bố trí thừa 118.732 triệu đồng. Đề nghị báo cáo Trung ương giảm phần vốn vay lại chuyển tiếp sang năm sau thực hiện.

(2). Dự án kết hợp bảo vệ ven biển và phôi phục đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau: Tổng kế hoạch hoạch vốn 14.449 triệu đồng (trong đó vốn ODA là 14.000 triệu đồng và vốn cân đối ngân sách địa phương là 449 triệu đồng): Đến nay chưa giải ngân được là do Ban quản lý Trung ương chưa đấu thầu quốc tế lựa chọn tư vấn quốc tế để triển khai dự án thành phần ở các tỉnh.  Đề nghị TW cắt nguồn vốn này.

(3) Thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án từ nguồn thu sử dụng đất, tiếp tục rà soát và báo cáo Thường trực UBND tỉnh, Sở Tài chính khả năng thu và sử dụng nguồn vốn này.

 

 

[1] Còn lại 139.472 triệu đồng (chiếm 2,28% kế hoạch) các dự án thừa vốn do điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Dự kiến trình phân bổ hết cho các đơn vị tại kỳ họp HĐND gần nhất.

Trịnh Xuân Anh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Phu bieu kem BC156-DTC den 24-8.pdf