Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

27/02/2017
Sáng 03/7, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi dự tại điểm cầu Kiên Giang.

Cùng tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2012-2020” tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; phóng viên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Website Kiên Giang; các báo, đài Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương, trong 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Kết luận 61 và Quyết định 673, tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua lớn của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Các chỉ tiêu quan trọng về thu nhập của cư dân nông thôn; hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; dịch vụ về vốn; xây dựng mô hình kinh tế tập thể; dạy nghề và tạo việc làm cho nông dân; kết nạp hội viên (5 năm qua đã kết nạp trên 2 triệu hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân cả nước lên 10,149 triệu người), đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nhiều chỉ tiêu khác đều đạt so với mục tiêu Đề án 61 đề ra.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2015-2020 như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách còn bất cập liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đề xuất bổ sung, sửa đổi; hỗ trợ, tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án đã ký kết với các bộ ngành, địa phương liên quan để giúp nông dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, cải thiện đời sống nông dân; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ hội đáp ứng yêu cầu là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân…

Theo Sở KH-ĐT KG
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo