Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch 2017 và các nhiệm vụ thực hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 A A

13/05/2019
Chiều ngày 13/5/2019, UBND tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Miền Nam - Viện Chiến lượt phát triển (đơn vị tư vấn) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch 2017 và các nhiệm vụ thực hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030
Thành phần tham dự đồng chí Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Miền Nam - Viện Chiến lượt phát triển.

Luật Quy hoạch 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017, gồm 6 chương, 59 điều, 3 phụ lục có hiệu lực thi hành từ

ngày 01/01/2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Miền Nam - Viện Chiến lượt phát triển triển khai một số

nội dung chính của Luật Quy hoạch 2017 và các nhiệm vụ thực hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 như: Hệ thống quy hoạch quốc gia, mối quan hệ

giữa các loại quy hoach (Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch cấp quốc gia khác), trình tự trong hoạt động

quy hoạch, thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, quy trình lập quy hoạch , nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, nội dung quy hoạch tỉnh và trả lời các vấn đề có liên quan,…
Đại diện một số sở, ngành, tỉnh đã có ý kiến phát biểu tập trung vào quy trình, nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và các vấn đề vướng mắc liên quan

đến quy hoạch của ngành.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố cần tập trung vào 

việc lập, thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, phải thực hiện đầy đủ các nội dung quy hoạch, nhất là các lĩnh vực không lập quy hoạch riêng 

mà phải tích hợp vào quy hoạch tỉnh; trong quá trình lập lập quy hoạch tỉnh phải lấy ý kiến các tỉnh liền kề trong nước; việc lập quy hoạch tỉnh không được 

trái với quy hoạch vùng,… đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đến ngày 31/12/2020 nếu quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt thì hướng 

chuyển tiếp như thế nào để tránh khoảng trống không có quy hoạch./.


Trần Lưỡng Toàn
Thư viện ảnh
Hoạt động chi đoàn - Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tu
anh CĐ SKHDT
anh
anh
anh
bac lieu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh
anh 8 3
anh 8-3
anh 83
Video
Web liên kết
Quảng cáo