Xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp Xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp (15/11/2018)

Ngày 9 tháng 11 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Cảnh giác hành vi mạo danh cán bộ phòng Đăng ký kinh doanh gây phiền hà cho doanh nghiệp Cảnh giác hành vi mạo danh cán bộ phòng Đăng ký kinh doanh gây phiền hà cho doanh nghiệp (14/11/2018)

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhân được phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp về hành vi mạo danh cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nghị định quy định Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ Nghị định quy định Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ (13/11/2018)

Ngày 07/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ (09/11/2018)

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ (09/11/2018)

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Bổ sung về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Bổ sung về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (09/11/2018)

Ngày 7 tháng 9 năm 2018, Chính phủ bàn hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Sửa đổi, bổ sung quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (09/11/2018)

Ngày 16/7/2018 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (03/11/2018)

Tối 3/11, tại Quảng trường Chiêu Anh Các, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Hà Tiên (1998 – 2018)
Công văn số 894/CV-SKHĐT về việc Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình nghị sự 2020 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Công văn số 894/CV-SKHĐT về việc Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình nghị sự 2020 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (31/10/2018)

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình nghị sự 2020 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (01/11/2018)

Trong năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang đã triển khai 10 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó có 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất, 04 cuộc kiểm tra theo kế hoạch và 01 cuộc kiểm tra đột xuất. Đã ban hành 10 kết luận thanh tra, kiểm tra.
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo