ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG (24/04/2018)

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (24/04/2018)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
THÔNG BÁO MẪU CON DẤU THÔNG BÁO MẪU CON DẤU (24/04/2018)

THÔNG BÁO MẪU CON DẤU
Miễn nhiều phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Miễn nhiều phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (24/04/2018)

Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. Theo đó, từ ngày 11/3/2018 những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định chi tiết bằng những con số cụ thể.
Lợi ích của việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Lợi ích của việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (24/05/2018)

Việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức của doanh nghiệp khi cần thực hiện thủ tục hành chính. Ưu điểm nổi bật của phương thức đăng ký điện tử là doanh nghiệp có thể chủ động sắp xếp thời gian nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh mà không phụ thuộc vào giờ làm việc hành chính; tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức di chuyển trên đường và chờ đợi, xếp hàng tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo