Tạo bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

30/10/2017
Tập trung phát triển nguồn nhân lực là một trong 03 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020; ngày 20/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND về ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và những năm tiếp theo, với tổng kinh phí dự toán là 1.109 tỷ đồng.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực là một trong 03 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020; ngày 20/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND về ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và những năm tiếp theo, với tổng kinh phí dự toán là 1.109 tỷ đồng.

Theo đó, các chính sách nổi bật về đào tạo, thu hút nguồn nhân lực từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo là:             

1.  Đào tạo 30 tiến sĩ và 500 thạc sĩ, trong đó, đào tạo sau đại học ở nước ngoài 50 người (45 thạc sĩ và 5 tiến sĩ). Tập trung đào tạo cho các nhóm ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh như: Du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, chính sách công, quản lý kinh tế, giáo dục, y tế và một số ngành nghề khác (tùy theo nhu cầu từng năm). Ước tính kinh phí đào tạo cho 30 tiến sĩ khoảng 12,25 tỷ đồng, đào tạo 500 thạc sĩ khoảng 168 tỷ đồng.

+ Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức[1] đang làm việc tại tỉnh Kiên Giang; các đối tượng chưa phải là cán bộ, công chức, viên chức[2] của tỉnh Kiên Giang đáp ứng đủ các điều kiện và quy định của pháp luật hiện hành.

      + Điều kiện: Cam kết sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài phải làm việc tại tỉnh Kiên Giang với thời gian tối thiểu gấp 03 lần thời gian được đào tạo ở nước ngoài và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Chính sách được hưởng: Được tỉnh hỗ trợ vay với lãi suất bằng không phần trăm theo lãi suất ngân hàng số tiền vay trong thời gian đi học trong chương trình đào tạo chính khóa ở nước ngoài.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về nhận nhiệm vụ thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% học phí đào tạo (theo thông báo của cơ sở đào tạo ở nước ngoài). Riêng đối với các đối tượng chưa phải là cán bộ, công chức, viên chức sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về, nếu trúng tuyển vào các cơ quan nhà nước tỉnh thì được ngân sách hỗ trợ 100% học phí đào tạo (theo thông báo của cơ sở đào tạo ở nước ngoài).

2. Thu hút bác sĩ chính quy, bác sĩ được đào tạo theo địa chỉ sử dụng các chuyên ngành hiếm, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 02 năm cuối ngành y, nhằm đảm bảo đội ngũ bác sĩ phục vụ cho ngành y tế nói chung và cho các bệnh viện mới của tỉnh đi vào hoạt động nói riêng. Cụ thể là:

+ Từ nay đến năm 2020, mỗi năm thu hút cho tỉnh từ 20 bác sĩ trở lên. Đối tượng là bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa, tốt nghiệp hệ chính quy, nếu cam kết làm việc cho tỉnh Kiên Giang từ 5 năm trở lên thì được hỗ trợ kinh phí một lần là 150 triệu đồng/người. Ước tính kinh phí thu hút 100 bác sĩ chính quy khoảng 15 tỷ đồng.Trường hợp các đối tượng nêu trên làm việc tại các tuyến cơ sở, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo còn được hỗ trợ nhà ở công vụ đối với nơi có bố trí nhà công vụ  hoặc được hỗ trợ chi phí thuê nhà với số tiền 0,5 triệu đồng/người/tháng đối với nơi chưa có nhà ở công vụ.

+ Đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang, chuẩn bị  tốt nghiệp bác sĩ, hệ chính quy, có kết quả học tập từ loại khá trở lên, nếu cam kết về tỉnh công tác ít nhất 05 năm thì ngoài việc hưởng chính sách thu hút bác sĩ chính quy (150 triệu đồng/người) còn được tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng/năm cho 2 năm cuối khóa. Việc hỗ trợ được dựa trên bảng điểm hoặc giấy chứng nhận kết quả học tập. Ước tính kinh phí hỗ trợ cho 100 sinh viên 2 năm cuối khóa khoảng 04 tỷ đồng.

+ Đối với các bác sĩ được đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng của các chuyên ngành hiếm như: Lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh, nếu cam kết làm việc lâu dài cho tỉnh (từ 5 năm trở lên) thì được hưởng hỗ trợ một lần là 100 triệu đồng/người. Ước tính kinh phí thu hút 80 bác sĩ khoảng 08 tỷ đồng.

      3. Thu hút chuyên gia đầu ngành, là người có học hàm phó giáo sư, giáo sư, học vị tiến sĩ; làm việc ở các vị trí giảng dạy, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tuổi đời dưới 50 tuổi, cam kết làm việc cho tỉnh từ 5 năm trở lên, sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần là 500 triệu đồng/ người và được hỗ trợ nhà ở công vụ. Ước tính kinh phí thu hút 10 chuyên gia đầu ngành khoảng 05 tỷ đồng.

4. Thực hiện hỗ trợ thí điểm khóa học nghề cho lao động thuộc hộ nghèo tại các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao gồm: Giang Thành, U Minh Thượng, An Minh, An Biên. Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/lao động/khóa học cho người lao động để học các ngành nghề về nuôi trồng, chế biến thuỷ sản; du lịch, cơ khí, các ngành công nghiệp để phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch và nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mỗi lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách này. Ước tính kinh phí thí điểm khóa học nghề cho 4000 lao động thuộc hộ nghèo của 4 huyện: Giang Thành, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, khoảng 20 tỷ đồng.

 Để triển khai thực hiện đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, giao trách nhiệm các Sở, ban ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, các chính sách, quyết tâm góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

P.KHOA GIÁO VĂN XÃ
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo