Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

23/08/2017
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 120 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở trong thời gian ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thông tin góp ý gửi về Sộ Kế hoạch và Đầu tư, số 09, Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, kèm theo file mềm gửi về địa chỉ: dkkd.skhdt@kiengiang.gov.vn, điện thoại liên hệ 0297.387.03.19./.

Tải file đính kèm:

CV 765-SKHDT-DKKD.pdf

DU THAO QUY CHE QLNN SAU DKKD.pdf

Thongtulientich01.2016.BKHDT.BTC.pdf

Thongtulientich04.2015.BKHDT.BTC.BNV.pdf

SKHDT
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo