Mạo danh công chức SKHĐT Kiên Giang để bán sách, tài liệu

27/02/2017
Trong thời gian qua có một số đối tượng giả danh Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư gọi điện thoại đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang yêu cầu mua sách, tài liệu...
Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định Sở không có chủ trương bán sách và các tài liệu cho doanh nghiệp, Hợp tác xã.
Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên đề cao cảnh giác đối với những đối tượng mạo danh để trục lợi bất hợp pháp.
Khi nhận được điện thoại, fax, hoặc email của đối tượng giả danh bán sách. Đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã điện thoại báo ngay về Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại:077.862037 - 077.3870319, để phối hợp xử lý.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp các nội dung như trên./. 
SKHDT Kiên Giang
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo