Thông báo về việc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vi phạm Luật doanh nghiệp, Luật quản lý thuế.

27/02/2017
Ngày 14/5/2014, phòng đăng ký kinh doanh đã phát hành 617 Thông báo gởi trực tiếp đến trụ sở đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp . Danh sách này được đăng trên cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư Kiên Giang (www.kiengiang .dpi. gov.vn). Đến nay, đã hết thời gian trong Thông báo vi phạm của doanh nghiệp, nhưng Phòng đăng ký kinh doanh chưa nhận được thông tin phản hồi từ doanh nghiệp theo nội dung đã thông báo .

Căn cứ vào các quy định và các văn bản có liên quan, nếu trong thời gian 10   ngày làm việc (kể từ ngày 27/6/2014 đến ngày 10/7/2014) các doanh nghiệp trên không đến Phòng đăng ký kinh doanh để giải trình về những vi phạm, thì Phòng sẽ thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời không chịu trách nhiệm về những nội dung khiếu nại của doanh nghiệp đối với việc thu hồi này .

Trong và sau thời gian bị thu hồi Giấy CN. ĐKDN, doanh nghiệp (những tổ chức, cá nhân tham gia thành lập, quản lý doanh nghiệp) vẫn phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh theo các quy định của pháp luật .

Phòng đăng ký kinh doanh xin thông báo đến doanh nghiệp nội dung nêu trên ./.
 
Mời quý doanh nghiệp vui lòng tải thông báo tại đây: /Portals/0/scan0079.pdf
SKHDT Kiên Giang
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo