Thông báo Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thông báo Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (18/07/2018)

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của các doanh nghiệp có tên trong Danh sách doanh nghiệp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo Quyết định này
Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (25/05/2018)

Thông báo Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. (16/05/2018)

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Kiên Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10/4/2018.
Công bố đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh Công bố đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (24/04/2018)

Công bố đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang (13/11/2017)

- Cổng dịch vụ công trực tuyến là nơi thực hiện chức năng "một cửa điện tử " cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyễn trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang. - Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi truờng mạng
Tạo bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 Tạo bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 (30/10/2017)

Tập trung phát triển nguồn nhân lực là một trong 03 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020; ngày 20/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND về ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và những năm tiếp theo, với tổng kinh phí dự toán là 1.109 tỷ đồng.
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (23/08/2017)

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thông báo lấy ý kiến dự thảo nghị quyết HĐND Thông báo lấy ý kiến dự thảo nghị quyết HĐND (31/05/2017)

Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết HĐND
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo