Thực hiện Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Thực hiện Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (18/09/2018)

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 751/SKHĐT-ĐKKD ngày 18/9/2018 "V/v triển khai Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp"
Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ (14/09/2018)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang ban hành Công văn số 685/SKHĐT-KTĐN ngày 04/9/2018 "V/v tổ chức Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
THƯ MỜI QUAN TÂM THƯ MỜI QUAN TÂM (13/09/2018)

Cung cấp dịch vụ tư vấn lập quy hoạch và lập nhiệm vụ, dự toán chi phí lập quy hoạch Kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng “Nghiệp vụ Quản lý dự án” tại tỉnh Kiên Giang Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng “Nghiệp vụ Quản lý dự án” tại tỉnh Kiên Giang (10/09/2018)

Ngày 06 tháng 9 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Đào tạo cán bộ Hà Nội tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng “Nghiệp vụ Quản lý dự án” tại tỉnh Kiên Giang. Tham dự lễ khai giảng có ông Trần Hữu Nghị - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Văn Hùng - Viện trưởng Viện Đào tạo cán bộ Hà nội cùng hơn 60 học viên đến từ các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự.
Một số quy định mới về đăng ký doanh nghiệp Một số quy định mới về đăng ký doanh nghiệp (07/09/2018)

Ngày 23 tháng 8 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018 Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018 (05/09/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại công văn số 4892/VP-KTTH ngày 31/8/2018 về việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 116/TB-SKHĐT, ngày 05/9/2018 "V/v đăng ký tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018".
Công đoàn và Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chuyến về nguồn chào mừng Năm học mới 2018-2019 Công đoàn và Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chuyến về nguồn chào mừng Năm học mới 2018-2019 (27/08/2018)

Ngày 25/8/2018 Công đoàn và Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chuyến về nguồn chào mừng Năm học mới 2018-2019 tại xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp
Công văn lấy ý kiến Công văn lấy ý kiến (29/08/2018)

Công văn số 660/SKHĐT-ĐKKD ngày 28/8/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện  Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (27/08/2018)

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Để đảm bảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ được phổ biến, quán triệt và triển khai đến các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn số 499/UBND-KTTH ngày 18 tháng 4 năm 2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư và đơn vị có liên quan thực hiện.
Tổ chức đối thoại Doanh nghiệp lần 2 năm 2018 Tổ chức đối thoại Doanh nghiệp lần 2 năm 2018 (24/04/2018)

Sáng ngày 16/8, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang lần thứ 2 năm 2018 do Ông Phạm Vũ Hồng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo