Quy định mức xử phạt hành chính trong hoạt động bán hàng đa cấp Quy định mức xử phạt hành chính trong hoạt động bán hàng đa cấp (10/10/2018)

Ngày 8/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô (25/10/2018)

Ngày 8 tháng 10 năm 2018 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cấp huyện Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cấp huyện (17/10/2018)

Thực hiện Công văn số 1991/UBND-TH ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện hàng năm. Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, giám sát và kiểm tra UBND cấp huyện việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời tham mưu trình phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cấp huyện
Thực hiện Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Thực hiện Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (18/09/2018)

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 751/SKHĐT-ĐKKD ngày 18/9/2018 "V/v triển khai Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp"
Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ (14/09/2018)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang ban hành Công văn số 685/SKHĐT-KTĐN ngày 04/9/2018 "V/v tổ chức Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
THƯ MỜI QUAN TÂM THƯ MỜI QUAN TÂM (13/09/2018)

Cung cấp dịch vụ tư vấn lập quy hoạch và lập nhiệm vụ, dự toán chi phí lập quy hoạch Kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng “Nghiệp vụ Quản lý dự án” tại tỉnh Kiên Giang Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng “Nghiệp vụ Quản lý dự án” tại tỉnh Kiên Giang (10/09/2018)

Ngày 06 tháng 9 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Đào tạo cán bộ Hà Nội tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng “Nghiệp vụ Quản lý dự án” tại tỉnh Kiên Giang. Tham dự lễ khai giảng có ông Trần Hữu Nghị - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Văn Hùng - Viện trưởng Viện Đào tạo cán bộ Hà nội cùng hơn 60 học viên đến từ các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự.
Một số quy định mới về đăng ký doanh nghiệp Một số quy định mới về đăng ký doanh nghiệp (07/09/2018)

Ngày 23 tháng 8 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo