Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang (13/11/2017)

- Cổng dịch vụ công trực tuyến là nơi thực hiện chức năng "một cửa điện tử " cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyễn trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang. - Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi truờng mạng
Tạo bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 Tạo bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 (30/10/2017)

Tập trung phát triển nguồn nhân lực là một trong 03 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020; ngày 20/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND về ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và những năm tiếp theo, với tổng kinh phí dự toán là 1.109 tỷ đồng.
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (23/08/2017)

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thông báo lấy ý kiến dự thảo nghị quyết HĐND Thông báo lấy ý kiến dự thảo nghị quyết HĐND (31/05/2017)

Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết HĐND
Hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam đạt kết quả tích cực Hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam đạt kết quả tích cực (27/02/2017)

Hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua đạt những kết quả tích cực, góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Ngày 27/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 7/7/2015 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
Tiêu chí thi đua khen thưởng Doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm Tiêu chí thi đua khen thưởng Doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm (27/02/2017)

Tiêu chí thi đua khen thưởng Doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm
Mạo danh công chức SKHĐT Kiên Giang để bán sách, tài liệu Mạo danh công chức SKHĐT Kiên Giang để bán sách, tài liệu (27/02/2017)

Trong thời gian qua có một số đối tượng giả danh Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư gọi điện thoại đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang yêu cầu mua sách, tài liệu...
Thông báo về việc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vi phạm Luật doanh nghiệp, Luật quản lý thuế. Thông báo về việc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vi phạm Luật doanh nghiệp, Luật quản lý thuế. (27/02/2017)

Ngày 14/5/2014, phòng đăng ký kinh doanh đã phát hành 617 Thông báo gởi trực tiếp đến trụ sở đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp . Danh sách này được đăng trên cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư Kiên Giang (www.kiengiang .dpi. gov.vn). Đến nay, đã hết thời gian trong Thông báo vi phạm của doanh nghiệp, nhưng Phòng đăng ký kinh doanh chưa nhận được thông tin phản hồi từ doanh nghiệp theo nội dung đã thông báo .
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo