Những biện pháp giúp Kiên Giang xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và nổi bậc so với các địa phương khác trong khu vực ĐBSCL Những biện pháp giúp Kiên Giang xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và nổi bậc so với các địa phương khác trong khu vực ĐBSCL (01/11/2017)

Đạt được những kết quả thu hút đầu tư trên là nhờ tỉnh Kiên Giang chú trọng tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện dự án. Hàng năm, Chính phủ ban hành nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Nghị quyết số 19).
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG (27/02/2017)

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo