select
select
Search
PublishedOnDateDocumentIssueNoDocumentNameDocumentDescription
Data pager
123
Page size:
PageSizeComboBox
select
 27 items in 3 pages
17/05/2018 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
17/05/2018 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
17/05/2018 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
24/04/2018 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030
24/04/2018 CV 269/SKHĐT-ĐKKD Đăng ký thi đua" Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang hội nhập và phát triển' giai đoạn 2017 2020 Đăng ký thi đua" Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang hội nhập và phát triển' giai đoạn 2017 2020
22/03/2018 TÀI LIỆU HỌP về Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030. Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TỈNH KIÊN GIANG
16/03/2018 17/KH-UBND ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2020 17/KH-UBND ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2020 kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2020
16/03/2018 CV 169/SKHDT-KTN, về việc báo cáo tình hình thực hiện chiến lược pháp triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 CV 169/SKHDT-KTN, về việc báo cáo tình hình thực hiện chiến lược pháp triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (kèm theo Kế hoạch số 17/KH-UBND tỉnh) về việc báo cáo tình hình thực hiện chiến lược pháp triển bền vững tỉnh Kiên Giang năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
12/02/2018 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 622/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Dự thảo chương trình nghị sự 2030 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 622/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (về việc ban hành kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững)
05/02/2018 Luật số 04/2017/QH14 về việc hỗ trợ DN vừa và nhỏ Luật số 04/2017/QH14 về việc hỗ trợ DN vừa và nhỏ Dự án Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức được Quốc hội thông qua có 4 chương với 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 quy định vấn đề liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thư viện ảnh
Video
Web liên kết
Quảng cáo